Főoldal
Üzenetek
3.osztály
4.osztály
5.osztály
6.osztály
7.osztály
8.osztály
Gyakorló feladatok
Hasznos oldalak
Oktatóprogramok
Játékok
Iskola honlap
Informatika szakkör1-óra

A terem rendje, balesetvédelem

A számítástechnika tanulása néhány dologban eltér a többi tantárgy tanulásától. A legfontosabb különbség, hogy az órákon elektromos árammal működő gépekkel dolgozunk.
A munkánk során ezt mindig szem előtt kell tartanunk, ezért a számítástechnika teremben és órákon a következő rendszabályokat kell betartani:

1. Teremrend:

1. A számítástechnikai teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni.

2. A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad.

3. A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különösen ügyelj a rendre és a tisztaságra!

4. Kabátot, tornafelszerelést a terembe ne vigyél be!

5. A teremben enni, inni nem szabad!

6. A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni szigorúan tilos!

7. Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kísérletezz!

  2. Balesetvédelem:

A számítógépteremben található egy főkapcsoló, amellyel a teremben levő összes berendezést áramtalanítani lehet. A főkapcsolóhoz nem nyúlhatsz, kivéve egyetlen esetet. Ha a teremben tűz ütne ki, akkor a főkapcsolót le kell kapcsolni. Az elektromos tűz veszélye miatt a számítógépteremben tűzoltó készüléket (széndioxiddal oltó) helyeztek el.
Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!